Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-06-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-33334".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-06-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 3.3, derde lid, van de Wet tegemoetkomingen loondomein;
Identifier stcrt-2018-33334
Jaargang 2018
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-06-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 33334
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juni 2018, 2018-0000103163, tot vaststelling grenzen bandbreedte gemiddeld uurloon Jeugd-LIV 2018
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties