Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-06-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-32206".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-06-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies en de Verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen;
Identifier stcrt-2018-32206
Jaargang 2018
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-06-13
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 32206
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 juni 2018, nr. 2018-0000089389, tot wijziging van de subsidieregeling EFMB 2015–2023
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties