Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-06-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-31892".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-06-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-31892
Jaargang 2018
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-06-12
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 31892
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 4 juni 2018, nr. IENW/BSK-2018/73999, tot wijziging van het Reken- en meetvoorschrift 2012 in verband met de aftrek op de geluidsbelasting vanwege een weg, van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties