Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-06-2018 gepubliceerd door Zaanstad. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2018-30924".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Gemeente Zaanstad - instellen stopverbod - Gedempte Gracht te Zaandam
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zaanstad
Gemeentenaam Zaanstad
Identifier stcrt-2018-30924
Jaargang 2018
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-06-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 30924
Publicerende organisatie Zaanstad
Rubriek Verkeersbesluiten
Taal nl
Titel Burgemeester en wethouders van Zaanstad,
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1
Verkeersbordcode E2
Wegcategorie Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto