Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-06-2018 gepubliceerd door Raad voor de Rechtspraak. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2018-30753".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 23, 35a , 91 en 104a van de Wet op de rechterlijke organisatie
Identifier stcrt-2018-30753
Jaargang 2018
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Organisatietype rechterlijke macht
Publicatiedatum 2018-06-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 30753
Publicerende organisatie Raad voor de Rechtspraak
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Volmacht- en machtigingsbesluit Inkoop Rechtspraak 2018
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties