Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-05-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-28607".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-05-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 19, eerste lid, van de Landbouwwet
Identifier stcrt-2018-28607
Jaargang 2018
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-05-23
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 28607
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 mei 2018, nr. WJZ/18036019, houdende regels inzake fruit, groente en melk op school (Regeling schoolfruit, -groenten en -melk 2018)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties