Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-05-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2018-26876".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-26876
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-05-11
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 26876
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Instelbesluit Coördinatiegroep Verrekenprijzen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties