Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-05-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-26271".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-05-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 9, tweede lid, van de Drinkwaterwet
Identifier stcrt-2018-26271
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-05-09
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 26271
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 8 mei 2018, nr. IENW/BSK-2018/84505, tot wijziging van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater in verband met het zo veel mogelijk voorkomen dat een kleinverbruiker geen toegang tot drinkwater heeft en enige redactionele wijzigingen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties