Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-04-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-23654".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 10a, tweede lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
Identifier stcrt-2018-23654
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-04-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 23654
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 26 april 2018, nr. IENW/BSK-2018/83789, tot wijziging van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen, de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen in verband met een reparatie betreffende het maximale beproevingsinterval voor periodiek onderzoek van drukhouders
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties