Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-04-2018 gepubliceerd door Rijkswaterstaat. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2018-22895".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-22895
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Verkeer | Water
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2018-04-26
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 22895
Publicerende organisatie Rijkswaterstaat
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Wijziging bekendmaking, 16 april 2018, nr. RWS-2018/13465, houdende een verbod zich te bevinden in de veiligheidszone rondom offshore windturbinepark Prinses Amalia Windpark (PAWP, voorheen Offshore Windpark Q7-WP)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties