Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-04-2018 gepubliceerd door Rijkswaterstaat. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2018-22588".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-22588
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2018-04-26
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 22588
Publicerende organisatie Rijkswaterstaat
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 16 april 2018, nr. RWS-2018/13729, houdende vaststelling van een beleidsregel voor de instelling van een veiligheidszone voor windparken op zee (Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties