Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-04-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-21087".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-04-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 17a, derde lid, van de Financiële-verhoudingswet
Identifier stcrt-2018-21087
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-04-17
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 21087
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 april 2018, nr. 2018-0000192736, houdende wijziging van de Regeling informatieverstrekking sisa in verband met de verantwoording over specifieke uitkeringen die zijn verstrekt in 2017
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties