Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-01-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2018-21".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-21
Jaargang 2018
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-01-02
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 21
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Overig
Taal nl
Titel SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties