Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-04-2018 gepubliceerd door Nijmegen. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2018-19821".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Gemeente Nijmegen - Verkeersmaatregelen herinrichting In de Betouwstraat-van Welderenstraat-Van Broeckhuysenstraat. Toestaan fietsen in tegenrichting, laad- en losplekken, gehandicaptenparkeerplaatsen, aanpassen voorrang - Nijmegen, centrum
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nijmegen
Externe bijlage bsl IdBetouw-vWeld-VBroeckhstr 03-04-2018|exb-2018-20320
Geo informatie (coördinaten) 187592 428449
Geo informatie (coördinaten) 187848 428402
Geo informatie (coördinaten) 188119 428501
Geo informatie (gemeente) Nijmegen
Identifier stcrt-2018-19821
Jaargang 2018
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 6511GC 20
Postcode en huisnummer 6511MP 66
Postcode en huisnummer 6511PE 5
Publicatiedatum 2018-04-05
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 19821
Publicerende organisatie Nijmegen
Rubriek Verkeersbesluiten
Samenvatting Verkeersmaatregelen herinrichting ringstraten. toestaan fietsen tegenrichting, aanpassen voorrang, laad- en losplekken, gehandicaptenparkeerplaatsen
Straatnaam In de Betouwstraat
Straatnaam Van Welderenstraat
Straatnaam Van Broeckhuysenstraat
Taal nl
Titel Verkeersbesluit In de Betouwstraat-van Welderenstraat-Van Broeckhuysenstraat; verkeersmaatregelen herinrichting
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Verkeersborden B5
Verkeersborden B6
Verkeersborden C2
Verkeersborden C3
Verkeersborden E6
Verkeersborden E7
Verkeersborden G12a
Verkeersborden WM9
Wegcategorie Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Woonplaats Nijmegen