Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 1873

Gepubliceerd op 16 januari 2018 9:00

Technische informatie over de publicatie Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 8 januari 2018, nr. VO/BZO/1168692, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met de verduidelijking van het examenprogramma kunstvakken 1, de aanpassing van de naam van dit programma tot kunstvakken inclusief ckv en de toevoeging van het examenprogramma informatietechnologie in het vmbo

Deze publicatie is op 16 januari 2018 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2018-1873".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

De metadata is ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegeven

Waarde

Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-01-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 7 van het Eindexamenbesluit VO en artikel 6 van het Eindexamenbesluit VO BES
Identifier stcrt-2018-1873
Jaargang 2018
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Organisatietype ministerie
Publicatie Staatscourant
Publicatiedatum 2018-01-16
Publicatienummer 1873
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 8 januari 2018, nr. VO/BZO/1168692, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met de verduidelijking van het examenprogramma kunstvakken 1, de aanpassing van de naam van dit programma tot kunstvakken inclusief ckv en de toevoeging van het examenprogramma informatietechnologie in het vmbo
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl