Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-01-2018 gepubliceerd door Tynaarlo. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2018-1872".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (gemeente) Tynaarlo
Identifier stcrt-2018-1872
Jaargang 2018
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-01-11
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 1872
Publicerende organisatie Tynaarlo
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.1730.BPBuitengebiedPH-0401
Taal nl
Titel Gemeente Tynaarlo - Bestemmingsplan ‘Buitengebied Tynaarlo, partiële herziening’ gewijzigd vastgesteld
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken