Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-01-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2019-447".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-12-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Identifier stcrt-2019-447
Jaargang 2019
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-01-08
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 447
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 december 2018, tot wijziging van beleidsregels en vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties