Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-03-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2018-12088".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-12088
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-03-05
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 12088
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 februari 2018, nr. 2018-0000028402, betreffende de Aanvangsdatum van het interventieteamproject Haarlem Schalkwijk’
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties