Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-03-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Vergunningen en heeft als identifier "stcrt-2018-11728".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-11728
Jaargang 2018
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Netwerken
Onderwerp Natuur en milieu | Water
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-03-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 11728
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Vergunningen
Taal nl
Titel Besluiten net op zee Hollandse Kust (zuid), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type vergunning Andere vergunningen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties