Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-02-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2017-9601".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-02-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Overwegende, dat een certificerende instelling, bedoeld in artikel 20 tweede lid van de Arbeidsomstandighedenwet, moet voldoen aan de criteria voor aanwijzing zoals vermeld in artikelen 1.5a en 1.5e van het Arbeidsomstandighedenbesluit
Identifier stcrt-2017-9601
Jaargang 2017
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-02-22
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 9601
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 februari 2017, 2017-0000014585, tot aanwijzing van Stichting Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling als certificerende instelling voor duikarbeid in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties