Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 9601

Gepubliceerd op 22 februari 2017 9:00

Technische informatie over de publicatie Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 februari 2017, 2017-0000014585, tot aanwijzing van Stichting Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling als certificerende instelling voor duikarbeid in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Deze publicatie is op 22 februari 2017 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2017-9601".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

De metadata is ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegeven

Waarde

Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-02-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Overwegende, dat een certificerende instelling, bedoeld in artikel 20 tweede lid van de Arbeidsomstandighedenwet, moet voldoen aan de criteria voor aanwijzing zoals vermeld in artikelen 1.5a en 1.5e van het Arbeidsomstandighedenbesluit
Identifier stcrt-2017-9601
Jaargang 2017
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Organisatietype ministerie
Publicatie Staatscourant
Publicatiedatum 2017-02-22
Publicatienummer 9601
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 februari 2017, 2017-0000014585, tot aanwijzing van Stichting Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling als certificerende instelling voor duikarbeid in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl