Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2017 gepubliceerd door Zuid-Holland. De publicatie is van het type Instelling gemeenschappelijke regelingen en heeft als identifier "stcrt-2017-74833".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zuid-Holland
Identifier stcrt-2017-74833
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Provincienaam Zuid-Holland
Publicatiedatum 2017-12-22
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 74833
Publicerende organisatie Zuid-Holland
Rubriek Instelling gemeenschappelijke regelingen
Taal nl
Titel Wijzigingsbesluit 2e wijziging Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken