Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2017-73965".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2017-73965
Jaargang 2017
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-12-21
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 73965
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 december 2017, nr. WJZ/17198954, houdende instelling van de Welzijnscommissie Dierziekten (Instellingsbesluit Welzijnscommissie Dierziekten)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties