Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2017 gepubliceerd door College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De publicatie is van het type Registermutaties | Registratie bestrijdingsmiddelen en heeft als identifier "stcrt-2017-72500".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2017-72500
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2017-12-19
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 72500
Publicerende organisatie College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Rubriek Registermutaties | Registratie bestrijdingsmiddelen
Taal nl
Titel Mededeling inzake de RUB-lijst, College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties