Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-12-2017 gepubliceerd door Franekeradeel. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2017-71501".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (gemeente) Franekeradeel
Identifier stcrt-2017-71501
Jaargang 2017
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-08
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 71501
Publicerende organisatie Franekeradeel
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.0070.BPFRAWEST2018-ONT1
Taal nl
Titel Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken