Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-12-2017 gepubliceerd door Leiden. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2017-71363".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Gemeentenaam Leiden
Identifier stcrt-2017-71363
Jaargang 2017
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-07
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 71363
Publicerende organisatie Leiden
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.0546.BP00145-0201
Subrubriek bestemmingsplan
Taal nl
Titel Gemeente Leiden - Ontwerp bestemmingsplan ‘Parapluplan stedenbouwkundige bepalingen bouwverordening’
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken