Gemeente Leiden - Ontwerp bestemmingsplan ‘Parapluplan stedenbouwkundige bepalingen bouwverordening’

Logo Leiden

 

Op 5 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden besloten om het ontwerp bestemmingsplan ‘Parapluplan stedenbouwkundige bepalingen bouwverordening’ (NL.IMRO.0546.BP00145-0201) vrij te geven voor het indienen van zienswijzen.

Toelichting

Vanaf 1 juli 2018 komen de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening te vervallen.

Dit houdt in dat de dynamische parkeerregeling en de maximaal toegestane bouwhoogte bepaling die nu in de bouwverordening zijn opgenomen overgeheveld dienen te worden naar de vigerende bestemmingsplannen in Leiden voor 1 juli 2018. Voorliggende paraplubestemmingsplan voorziet hierin.

Inzage

Het ontwerp bestemmingsplan ‘parapluplan stedenbouwkundige bepalingen bouwverordening’ ligt van vrijdag 8 december 2017 tot en met donderdag 18 januari 2018 ter inzage en is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.leiden.nl/ruimtelijkeordening.

De papieren versie is in te zien in het stadhuis (Stadhuisplein 1) en het Stadsbouwhuis (Langegracht 72), maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur en in het stadhuis ook op donderdag van 17.00-20.00 uur en zaterdag van 9.00-13.00 uur.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunnen schriftelijke zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan worden ingediend bij de gemeenteraad van Leiden, postbus 9100, 2300 PC Leiden, onder vermelding van ‘Parapluplan stedenbouwkundige bepalingen bouwverordening’ en zaaknummer Z/17/1203108. Digitaal kunt u uw zienswijze indienen via www.leiden.nl/zienswijze.

Een mondelinge zienswijze kan naar voren worden gebracht na voorafgaande afspraak via het secretariaat van het team Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (071) 5165828.

Informatie

Nadere informatie kunt u inwinnen bij het servicepunt Bouwen en Wonen van de gemeente, tel. 14 071 of via www.leiden.nl/contact.

Naar boven