Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2017-70753".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-12-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 2.1, derde lid, 2.21, eerste lid en 2.25, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
Identifier stcrt-2017-70753
Jaargang 2017
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-12-12
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 70753
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 december 2017, nr. WJZ/17194470, met betrekking tot de tarieven rechtstreekse betalingen 2017
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties