Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-12-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2017-69459".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-12-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 4 en 5, eerste lid, en 16 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies
Identifier stcrt-2017-69459
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-12-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 69459
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 4 december 2017, nr. WJZ / 17134162, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017 (aanpassingen van de investeringssubsidie duurzame energie en een verhoging van een subsidieplafond)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties