Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-11-2017 gepubliceerd door Gemert-Bakel. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2017-65374".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Gemeentenaam Gemert-Bakel
Identifier stcrt-2017-65374
Jaargang 2017
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-11-10
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 65374
Publicerende organisatie Gemert-Bakel
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.1652.VBsupermarkten-VA01
Subrubriek voorbereidingsbesluit
Taal nl
Titel Voorbereidingsbesluit supermarkten en grootschalige detailhandel Gemert-Bakel
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken