Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-10-2017 gepubliceerd door Autoriteit Consument en Markt. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2017-61133".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2017-61133
Jaargang 2017
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2017-10-26
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 61133
Publicerende organisatie Autoriteit Consument en Markt
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 5 oktober 2017, kenmerk ACM/2017/205567 tot wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in artikelen 27 van de Elektriciteitswet 1998 betreffende de periodieke aansluitvergoedingen van maatwerk aansluitingen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties