Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-10-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Benoemingen en ontslagen en heeft als identifier "stcrt-2017-60682".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2017-60682
Jaargang 2017
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-10-26
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 60682
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Benoemingen en ontslagen
Taal nl
Titel Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Economische Zaken van 16 oktober 2017, nr. Min-BuZa.2017.695-29, tot instelling van een multi-stakeholder groep EITI
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties