Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Economische Zaken van 16 oktober 2017, nr. Min-BuZa.2017.695-29, tot instelling van een multi-stakeholder groep EITI

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Economische Zaken,

Gezien requirement 1.4 van The Extractive Industries Transparency Initiative Standard 2016 1;

Besluiten:

Artikel 1

 • 1. Er is een Multi-stakeholder groep EITI Nederland.

 • 2. De multi-stakeholdergroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties en is belast met de controle en beoordeling van de implementatie van The Extractive Industries Transparency Initiative Standard.

Artikel 2

 • 1. De multi-stakeholdergroep regelt haar eigen werkzaamheden.

 • 2. In de multi-stakeholdergroep hebben voor een periode van drie jaar zitting:

  • a. Met ingang van 11 oktober 2017, mevrouw M.C.F. Wagenaar, wonende te Den Haag, als vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken. De plaatsvervanger is de heer G.K. Roukens;

  • b. Met ingang van 11 oktober 2017, mevrouw C. Hagenaars, wonende te Den Haag, als vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De plaatsvervanger is de heer O.C. van Renterghem;

  • c. Met ingang van 11 oktober 2017, mevrouw T.W.A.M. Raijmann, wonende te Rotterdam, als vertegenwoordiger van de Belastingdienst. De plaatsvervanger is de heer M.C. van Driel;

  • d. Met ingang van 11 oktober 2017, de heer W.M. van der Deijl, wonende te Rotterdam, als vertegenwoordiger van de NAM B.V. De plaatsvervanger is de heer J. M. Kutsch Lojenga, als vertegenwoordiger van Shell International BV;

  • e. Met ingang van 11 oktober 2017, de heer P. Waaijer, wonende te Krimpen aan den IJssel, als vertegenwoordiger van Dyas B.V. De plaatsvervanger is de heer J. Hengeveld, als vertegenwoordiger van Vermilion Energy Netherlands B.V.;

  • f. Met ingang van 11 oktober 2017, de heer J. Peters, wonende te Bilthoven, als vertegenwoordiger van NOGEPA. De plaatsvervanger is mevrouw M. van den Akker;

  • g. Met ingang van 11 oktober 2017, de heer G. Kwaks, wonende te Utrecht, als vertegenwoordiger van PublishWhatYouPay;

  • h. Met ingang van 11 oktober 2017, mevrouw A. Scheltema Beduin, wonende te Amsterdam, als vertegenwoordiger van Transparency International. De plaatsvervanger is de heer P. Vlaanderen;

  • i. Met ingang van 11 oktober 2017, mevrouw J. de Lang, wonende te Groningen, als vertegenwoordiger van de FNV. De plaatsvervanger is de heer H. Korthof.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven