Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-10-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2017-60073".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-10-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 38f, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen en artikel 2.22, eerste lid, van het Besluit Wfsv;
Identifier stcrt-2017-60073
Jaargang 2017
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-10-24
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 60073
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 oktober 2017, nr. 2017-0000164970, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met de vaststelling van het quotumpercentage en variabele D voor het kalenderjaar 2018 voor de sector overheid
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties