Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-10-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2017-58760".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-10-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;
Identifier stcrt-2017-58760
Jaargang 2017
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-10-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 58760
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 oktober 2017, nr. WJZ/8557, houdende regels voor subsidieverstrekking voor regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs voor jongeren tot 23 jaar (Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties