Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-10-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Convenanten en heeft als identifier "stcrt-2017-57583".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2017-57583
Jaargang 2017
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-10-09
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 57583
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Convenanten
Taal nl
Titel Intentieverklaring open informatievoorziening OV-informatie
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties