Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-10-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2017-57411".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-10-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 4 van het Besluit luchtverkeer 2014 en artikel 4, tweede lid, en 7, eerste lid, van het Besluit vluchtuitvoering;
Identifier stcrt-2017-57411
Jaargang 2017
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-10-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 57411
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 4 oktober 2017, nr. IENM/BSK-2017/232479, tot wijziging van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen in verband met het verruimen van de mogelijkheden voor gecertificeerd drone gebruik
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties