Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 53354

Gepubliceerd op 22 september 2017 9:06

Technische informatie over de publicatie Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 september 2017, nr. VO/1252235, houdende wijziging van de Regeling modellen diploma’s VO en de Regeling modellen diploma’s VO BES in verband met de vermelding van vakken op een hoger niveau op het diploma

Deze publicatie is op 22 september 2017 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2017-53354".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

De metadata is ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegeven

Waarde

Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-09-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag 29, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 72, derde lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES, artikel 30, vijfde lid, van het Staatsexamenbesluit VO en artikel 28, vijfde lid, van het Staatsexamenbesluit VO BES
Identifier stcrt-2017-53354
Jaargang 2017
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Organisatietype ministerie
Publicatie Staatscourant
Publicatiedatum 2017-09-22
Publicatienummer 53354
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 september 2017, nr. VO/1252235, houdende wijziging van de Regeling modellen diploma’s VO en de Regeling modellen diploma’s VO BES in verband met de vermelding van vakken op een hoger niveau op het diploma
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl