Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-01-2017 gepubliceerd door Inspectie Leefomgeving en Transport. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2017-5266".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2017-5266
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Geluid
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2017-01-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 5266
Publicerende organisatie Inspectie Leefomgeving en Transport
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Kennisgeving Anticipatiebeleid van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege externe veiligheid en geluid
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties