Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-09-2017 gepubliceerd door Rijkswaterstaat. De publicatie is van het type Vergunningen en heeft als identifier "stcrt-2017-50434".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2017-50434
Jaargang 2017
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2017-09-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 50434
Publicerende organisatie Rijkswaterstaat
Rubriek Vergunningen
Taal nl
Titel Kennisgeving Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, Rijkswaterstaat
Type vergunning Andere vergunningen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties