Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-08-2017 gepubliceerd door Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2017-50078".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-08-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2017-50078
Jaargang 2017
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2017-08-31
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 50078
Publicerende organisatie Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 augustus 2017, nummer WBV 2017/8, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties