Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-09-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2017-49343".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-08-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 5:5 van de Wet op het financieel toezicht
Identifier stcrt-2017-49343
Jaargang 2017
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-09-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 49343
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Financiën van 24 augustus 2017, 2017-0000171986, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met de verhoging van de vrijstellingsgrens voor de prospectusplicht en de invoering van een meldplicht en informatieverplichtingen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties