Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-09-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2017-49288".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-08-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 10, derde lid, 10a, derde lid, en 10b, derde lid, van de Regeling Wet kinderopvang, en artikel 1.64 van de Wet kinderopvang;
Identifier stcrt-2017-49288
Jaargang 2017
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-09-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 49288
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2017, 2017-0000130251, tot wijziging van de Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders en de Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang en peuterspeelzalen 2013 in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties