Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-08-2017 gepubliceerd door Moerdijk. De publicatie is van het type Instelling gemeenschappelijke regelingen en heeft als identifier "stcrt-2017-44427".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Moerdijk
Geo informatie (gemeente) Moerdijk
Grondslag wet Wet gemeenschappelijke regelingen;1.0:c:BWBR0003740&g=2015-01-01
Grondslag wet Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&g=2017-07-01
Grondslag wet Algemene bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&g=2017-07-01
Grondslag wet Archiefwet 1995;1.0:c:BWBR0007376&g=2015-07-18
Identifier stcrt-2017-44427
Jaargang 2017
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-08-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 44427
Publicerende organisatie Moerdijk
Rubriek Instelling gemeenschappelijke regelingen
Taal nl
Titel GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT SAMENWERKING WEST-BRABANT-WEST
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken