Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-07-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2017-40475".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 7.2.4, tweede lid, onderdeel d, en zesde lid, en artikel 7.2.7, negende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 17d, eerste lid van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB
Identifier stcrt-2017-40475
Jaargang 2017
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-07-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 40475
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juli 2017 nr. MBO/1200521, houdende wijziging van de regeling vaststelling van keuzedelen voor het middelbaar beroepsonderwijs
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties