Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-06-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2017-36285".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2017-36285
Jaargang 2017
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-06-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 36285
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2017, 2017-0000103034, tot wijziging van de normen en bedragen, genoemd in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, de Regeling vaststelling grondslagen IOAW en de Regeling vaststelling grondslagen IOAZ per 1 juli 2017, de Regeling vermogenswaardering Ioaz
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties