Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-06-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2017-32005".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-06-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 3, tweede lid, en 16 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies
Identifier stcrt-2017-32005
Jaargang 2017
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-06-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 32005
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 juni 2017, nr. WJZ/17012444, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017 in verband met de mogelijkheid investeringssubsidies duurzame energie aan medeoverheden te verlenen en de aanpassing van de berekening van subsidie voor lucht-waterwarmtepompen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties