Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2017, 2379Interne regelingen

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 2 januari 2017, nr. WJZ / 16194124, houdende intrekking van het Instellingsbesluit Commissie van Toezicht Centrum voor Veilig Wonen

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

Het Instellingsbesluit Commissie van Toezicht Centrum voor Veilig Wonen wordt ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 januari 2017

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

De Commissie van Toezicht Centrum voor Veilig Wonen is met ingang van 1 januari 2015 ingesteld ten behoeve van de borging van een zorgvuldige en adequate afhandeling van de aan het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) toegewezen taken. CVW is vanaf 5 januari 2015 de uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse Aardolie-Maatschappij (NAM) ten behoeve van schadeafhandeling en preventief versterken als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld. Op 1 juni 2015 is de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) ingesteld. De NCG voert publieke regie op onder andere de schadeafhandeling en de versterkingsopgave in Groningen. Op grond van de samenwerkingsafspraken d.d. 8 maart 2016 tussen de NCG, NAM en de Minister van Economische Zaken (Kamerstuk 33 529, nr. 248), heeft de NCG mogelijkheden om toe te zien op het CVW. Daartoe behoort eveneens een periodieke monitoring van de werkzaamheden van het CVW. Hiermee is er sprake van overlap van functies tussen de commissie en de NCG ontstaan. Gelet op deze ontwikkeling heeft de Minister van Economische Zaken bij brief van 28 juni 2016 (Kamerstuk 33 529, nr. 276) de Tweede Kamer gemeld dat het noodzakelijk is dat de NCG een toezichthoudende rol op het CVW gaat vervullen. Daarmee is er geen taak meer weggelegd voor de Commissie van Toezicht Centrum voor Veilig Wonen. Bij brief van 13 september 2016 (Kamerstuk 33 529, nr. 286) heeft de Minister van Economische Zaken daarom de Tweede Kamer geïnformeerd dat de Commissie van Toezicht Centrum voor Veilig Wonen zal worden opgeheven en de afsluitende rapportage van de Commissie van Toezicht aan de Tweede Kamer aangeboden. Door middel van dit besluit wordt het Instellingsbesluit Commissie van Toezicht Centrum voor Veilig Wonen (Stcrt. 2014, nr. 37777) ingetrokken.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp