Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-01-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Vergunningen en heeft als identifier "stcrt-2017-2316".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2017-2316
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-01-19
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 2316
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Vergunningen
Subrubriek Andere vergunningen
Taal nl
Titel Bekendmaking Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties