Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-04-2017 gepubliceerd door Purmerend. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2017-21707".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 124943 502584
Geo informatie (gemeente) Purmerend
Identifier stcrt-2017-21707
Jaargang 2017
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 1441AS 2
Publicatiedatum 2017-04-13
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 21707
Publicerende organisatie Purmerend
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.0439.BPWESTERSTR22017-on01
Straatnaam Westerstraat
Taal nl
Titel Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Westerstraat 2 - 2017", ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden geluidhinder (gecoördineerde procedure)
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Woonplaats Purmerend