Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-04-2017 gepubliceerd door Zeeland. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2017-20351".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2017-20351
Jaargang 2017
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Provincienaam Zeeland
Publicatiedatum 2017-04-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 20351
Publicerende organisatie Zeeland
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Provincie Zeeland – Rectificatie Kennisgeving deelherziening Omgevingsplan Zeeland en Verordening Ruimte
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken